шлюб з іноземцем
Українська

Перш ніж почати розгляд даного питання, необхідно точно зрозуміти, що ховається під терміном «шлюб». Офіційно прийняте в нашій країні визначення говорить нам про те, що це певний вид відносин, спілки, укладених між чоловіком і жінкою, зареєстрованих уповноваженими органами виконавчої влади. В даному випадку, мова йде про РАЦСі, уповноважені укладати шлюби не тільки між громадянами України, а й іноземцями, або ж особами, які не мають в даний момент часу певного громадянства. Для вступу в шлюб зацікавлена ​​особа повинна відповідати таким критеріям:

статус біженців для осіб які потребують додаткової тимчасового захисту
Українська

З того часу, як Україна офіційно приєдналася до відповідної конвенції ООН, наша країна має право приймати осіб, які потребують додаткового захисту. Згідно з нормами чинного законодавства, вони кваліфікуються як біженці. Правда, для отримання такого правового статусу, необхідно пройти певну процедуру оформлення. В ході неї буде точно з'ясовано, чи потребує зацікавлена особа в тимчасовій, або ж постійного захисту держави, а також основні загрози, які загрожують йому.

брак с иностранцем
Російська

Прежде чем начать рассмотрение данного вопроса, необходимо точно понять, что скрывается под термином «брак». Официально принятое в нашей стране определение говорит нам о том, что это определенный вид отношений, союза, заключенных между мужчиной и женщиной, зарегистрированных уполномоченными органами исполнительной власти. В данном случае, речь идет о РАГСе, уполномоченные заключать браки не только между гражданами Украины, но и иностранцами, либо же лицами, не имеющими в данный момент времени определенного гражданства.

cтатус беженцев для лиц требующих дополнительной временной защиты
Російська

С того времени, как Украина официально присоединилась к соответствующей конвенции ООН, наша страна имеет право принимать лиц, которым требуется обеспечить дополнительную защиту. Согласно нормам действующего законодательства, они квалифицируются как беженцы. Правда, для получения такого правового статуса, необходимо пройти определенную процедуру оформления. В ходе нее будет точно выяснено, нуждается ли заинтересованное лицо во временной, либо же постоянной защите государства, а также основные угрозы, угрожающие ему.

працевлаштування іноземців в україні
Українська

Безумовно, процес отримання права на працевлаштування є досить складним процесом, що вимагає прикладання великої кількості зусиль і проходження безлічі бюрократичних бар'єрів. Звичайно ж, з подібним завданням можна впоратися і повністю самостійно, але набагато практичніше буде відразу ж скористатися послугами фахівця, який візьме на себе завдання зі збору необхідної документації та відстоювання Ваших інтересів в державних інстанціях.

трудоустройство иностранцев в украине
Російська

Безусловно, процесс получение права на трудоустройство является достаточно сложным процессом, требующим прикладывания большого количества усилий и прохождения множества бюрократических барьеров. Конечно же, с подобной задачей можно справиться и полностью самостоятельно, но гораздо практичнее будет сразу же воспользоваться услугами специалиста, который возьмет на себя задачу по сбору необходимой документации и отстаивания Ваших интересов в государственных инстанциях.

отримання дозволу на тимчасово проживання
Українська

Потрібно почати з того, що отримання цього статусу дозволить перебувати на території України без додаткового оформлення візи та інших подібних труднощів. В українському законодавстві існує досить велика кількість різних підстав для отримання тимчасового дозволу на проживання, а також детальний опис процедури, яку необхідно для цього пройти. Зазвичай, оформлення розглянутого документа стає актуальним для іноземця, якщо він планує залишатися на території країни набагато довше, ніж це дозволяє видана йому віза.

Получение разрешения на временно жительство
Російська

Нужно начать с того, что получение этого статуса позволит находиться на территории Украины без дополнительного оформления визы и прочих подобных трудностей. В украинском законодательстве существует достаточно большое количество различных оснований для получения временного вида на жительство, а также детальное описание процедуры, которую необходимо для этого пройти. Обычно, оформление рассматриваемого документа становится актуальным для иностранца, если он планирует оставаться на территории страны гораздо дольше, чем это разрешает выданная ему виза.

Як правильно орендувати або здати в оренду (найм) будинок і землю
Українська

Станом на сьогодні, договору про найм або оренду нерухомості стають надзвичайно затребуваними. Досвідчені учасники галузевого ринку з подивом помічають, що подібні угоди мають цілком зрозумілою економічною вигодою, що і дозволяє бути настільки затребуваними. Особливо ця вигода стає очевидно, якщо порівнювати її з угодами, спрямованими на аналогічні договори про купівлі-продажу земельних ділянок. Потрібно відзначити, що існує повністю окремий законодавчий акт, в рамках якого регулюється взаємини між орендодавцем і наймачем.

 

Як визнати шлюб недійсним
Українська

З точки зору юриспруденції, це досить складна і трудовитрат процедура, що вимагає великого досвіду і знань всіх особливостей даного процесу. При цьому потрібно зазначити, що вона регламентується в рамках відповідних статей сімейного права. Крім того, рішення з даного питання можна отримати виключно в рамках ініційованого судового розгляду. Кінцевим його підсумком є ​​повне анулювання подружніх прав і обов'язків, що вступають в силу відразу після офіційного оформлення шлюбу в органах РАГСу.

Сторінки